25 Απριλίου 2018 -Συλλογος ατόμων με εμπειρία στο καρκίνο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Αλμα ζωής