Γράμμα στο δότη μου

 

Γράμμα στο δότη μου

 

Με τα λόγια ληπτών που έλαβαν το πολύτιμο δώρο ζωής...

........από εθελοντές δότες μυελού των οστών…